اسلایدر پیگیری مشکلات تولید کنندگان عضو سندیکا سندیکا بزرگترین حامی تولید کنندگان دستگاه های استخراج رمز ارز برگزاری کلاسهای آموزشی تعمیر و نگهداری برگزاری کلاسهای آموزشی تعمیر و نگهداری با ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای ارائه خدمات و مشاوره حقوقی

2020

ما به فعالین این صنف در تامین قطعات اولیه و آموزش نیروهای متخصص و فروش قانونی کمک میکنیم.

ما در سندیکا با برگزاری دوره های آموزشی سطح فنی و تخصصی پرسنل اعضا را ارتقا میدهیم و همچنین با تامین قطعات و مواد اولیه در راستای افزایش تولید و با معرفی فارم های قانونی در جهت فروش بیشتر اعضای سندیکا حمایت لازم را به عمل میاوریم.

2500 نفر

تعداد شاغلین مستقیم و غیر مستقیم اعضا سندیکا

25 کارخانه

تعداد تولیدکنندگان فعال صنف

2 دوره

تعداد دورهای آموزشی برگزار شده

4 فارم

تعداد فارم های قانونی طرف قرار داد سندیکا

مزایای عضویت در سندیکا

1.

تامین مواد اولیه

واردات قطعات الکترونیکی لازم در تولید ماینر و ساخت و فروش قطعات الکترونیکی بومی سازی شده

2.

حمایت قانونی

پیگیری پرونده های تعزیراتی اعضای سندیکا

3.

معرفی فارم قانونی

معرفی فارم های قانونی به مشتریان هر یک از اعضا

4.

آموزش

برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه تعمیرات و نگهداری فارم

معرفی هیات مدیره سندیکا

مهندس-شوشتری

مهندس علی شوشتری

رئیس هیات مدیره

اعضا

مهندس سید فرید موسوی

نایب رئیس هیات مدیره

اعضا

مهندس خانم ازاده مهدی نژاد

دبیر سندیکا

مهندس-عابدینی

دکتر محمد حسین عابدینی نظری

عضو هیات مدیره

اعضا

مهندس متین طالبی

خزانه دار و عضو هیات مدیره

اعضا

دکتر حامدرضا شوریان

عضو هیات مدیره

جلسه-سندیکا

نظرات