وظايف اختصاصي

1. حفظ، حمایت و توسعه صنعت تولید دستگاه ماینر در سراسر کشور
2. هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب تولید و توزیع دستگاه ماینر و حل مشکلات مربوطه
3. اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرکت های تولید کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .
4. ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکت ها و افراد مرتبط با صنعت ماینر و استخراج رمز ارز از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیه مقاله، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و برگزاری نمایشگاه و سمینارها
5. کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
6. داوری، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین ذی نفعان، اعضاء، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .
7. معرفی کارشناس در حوزه فعالیت انجمن به مراجع قضایی ، تعزیرات حکومتی و سایر سازمان ها و ادارات کل کشور
8. پیگیری تخلفات و بررسی مسائل مرتبط با اعضای انجمن
9. صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط.
10. نظارت بر نحوه عملکرد اعضا و جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.
11. همکاری دوجانبه با وزارت خانه های مرتبط و سازمان های صمت استانهای کشور و ادارات برق استان ها و اظهار نظر کارشناسی درباره فعالیت اعضای انجمن
12. همکاری با ادارات صمت استان ها جهت تایید و یا رد صلاحیت اعضا و تولید کنندگان جدید و یا متقاضیان پروانه تولید از سازمان صمت استان
13. تبادل نظر بیت اعضا در جهت استقرار نظام مدون ، مطلوب و صحیح تولید و توزیع و تدوین استاندارد جهت تولید محصولات
14. فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.
15. ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت ماینر از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت ماینر با دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت ماینر .
16. تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت ماینر و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت ماینر و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء
17. ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا.
18. ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط قانونی .
19. فعالیت برای جذب و مشارکت شرکت های فعال در حوزه ماینر سراسر کشور که واجد شرایط جهت عضویت در انجمن باشند
20. تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت ماینر در ارتباط قرار می گیرد.
21. ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “ انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه.
22. ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء ” انجمن ” با نهادهای داخلی و خارجی.