درباره سندیکا

انجمن صنفی کارفرمای تولید کنندگان دستگاه های استخراج رمز ارز(سندیکای ماینر) باهدف توسعه این صنعت و حمایت از حقوق تولید کنندگان و فروشندگان و مصرف کنندگان ماینر و همچنین برقراری تعاملات و ارتباطات نظام‌مند درون صنفی ‏بین فعالان صنعت ماینینگ و برون سازمانی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ تشکیل شد سندیکا به ‏نمايندگی از بخش خصوصی صنعت ماینینگ ، ضمن شناخت نيازها و مسائل اين صنعت و تلاش در جهت ايفای نقش در ‏سياستگذاری حوزه‌های مرتبط، برآن است با تکيه بر ظرفيت‌ها و امکانات گسترده موجود در این صنعت و نيز ‏حمايت و همراهی اعضای خود که شامل شرکت های تولید کننده و پيمانکاران اجرایی و فروشندگان دستگاه و تجهیزات مرتبط می شود، چالش‌های این صنعت مهم و نوین را شناسایی و در راستای رفع آنها و تسهیل کسب و کار اعضا اقدام کند.

روزنامه رسمی

روزنامه رسمی شرکت سندیکا