جناب مهندس شوشتری شما بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ماینرداران کشورلطفاً در چند بند نقش سندیکای یا وزارتخانه صمت را در حوزه صنعت ماینینگ کشور شرح دهید؟؟

جناب آقای مهندس شوشتری گفت:طبق تقاضاوخواسته اعضای سندیکای مبنی براینکه درموردمشکلاتشان درحوزه ستادمبارزه باکالای قاچاق و ارز و حوزه است...

ادامه مطلب

اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی متاراد رمز ارزش ، رمز پول ، متاورس ، بلاکچین ، اقتصاد دیجیتال تجهیزات و صنایع وابسته

سازمانهای دولتی ،حاکمیتی، نظارتی، انتظامی و اجرایی مرتبط با موضوع نمایشگاه و کنفرانسبانکها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجیشرکتهای ...

ادامه مطلب