اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی متاراد رمز ارزش ، رمز پول ، متاورس ، بلاکچین ، اقتصاد دیجیتال تجهیزات و صنایع وابسته

سازمانهای دولتی ،حاکمیتی، نظارتی، انتظامی و اجرایی مرتبط با موضوع نمایشگاه و کنفرانسبانکها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجیشرکتهای ...

ادامه مطلب